Wat is het?

Het model van Geweldloze Communicatie (GC) is in de wereld gezet door de internationaal bekende vredestichter, mediator en psycholoog Marshall Rosenberg (1934). Hij heeft zich verdiept in hoe we met elkaar communiceren en ontdekte dat er in onze taal vaak veel geweld zit. Het geweld zit hem in de oordelen die we uitspreken, het vergelijken, het verdedigen, ontkennen etc. Daarom heeft hij een helder model bedacht om vrede in de taal te brengen. GC gaat over: gevoelens en de daaronder liggende behoeftes. En laten die nu universeel zijn… ! Dus herkenbaar voor iedereen en niet uit elkaar drijvend, maar juist verbindend.

De nadruk in deze communicatievorm ligt dus op het spreken en denken in gevoelens en behoeftes: wat leeft er bij mij, wat leeft er bij jou, waar hebben we behoefte aan.

GC brengt en houdt mensen in verbinding met elkaar en met zichzelf.

GC vraagt veel oefenen en een eerste mogelijkheid om er mee kennis te maken en dat oefenen te starten is bijv. een basiscursus volgen…